Rõ ràng những bí mật hơn
Không cho phủ nhận và còn mở toang;
Nụ cười thơ thẩn trên răng
Mừng vui hớn hở còn hơn vui mừng.

- Tầm nhìn bao quát mênh mông
Với ai ấp ủ tâm hồn ngất ngây!
Là khi mắt khép mi cài
Rằng em sở hữu mắt say anh kìa...