Mùa thu mưa bay, mùa thu áo não,
Đem người tình trở lại vòng tay em!
Nước của anh, cụp lạc em chẳng thèm,
Anh chiều chuộng bằng ngại ngùng u ám,

Nếu, đột nhiên khinh thường cơn gió ẩm,
Em thấy mùa hè ấm áp gì đâu
Gần cơ thể ấm lông mày em chau
Trong sự ngọt ngào ở bên anh đó!

— Sóng ân sủng êm đềm lan vịnh nhỏ
Khả năng ai giữ được nó trong đời!

Chia sẻ, ôi tình em, phút thảnh thơi
Từ của em thu giùm cho anh đó...