Lòng nhân, không phải dư thừa
Yêu thương cho lắm, cũng vừa đớn đau;
Bi quan bởi quá ngọt ngào,
Đôi ta, nghi ngại, mà nào biết đâu.

- Lời tương ái, bởi nhu cầu
Không làm tổn hại gì vào yêu đương
Hoang mang hồn chạm thiên đường
Ai, cho tử tế, không thường quan tâm
Đam mê mãnh liệt tham lam
Ai thù ghét những trì giam bốc đồng.

- Nghĩ về ngày tháng mở lòng
Với màn thô bạo thoả lòng của anh...