Bằng hữu giữa trong nhóm bạn bè,
Ta chẳng có gì để khen chê?
Không có phận thân nào thoả hiệp
Nếu tình bạn đó vẫn đam mê.

Anh rằng có những người yêu nhau
Bằng sự vội vàng với khát khao,
Bỏ qua nỗi dày vò đau đớn
Cho cả nâng niu đến dạt dào;

Anh tin thân xác với miệng không
Làm cho hạnh phúc vẹn say nồng?
Đam mê, khi anh vừa chạm nó
Đôi ta nhìn ngắm, tiếc trong lòng!

- Chấp nhận với con tim hờ hững
Nỗi buồn của tình bạn hư không...