Anh, từng nói, anh có quyền sở hữu,
Với những gì mà đang có nơi anh,
Tuyệt đối này đã chuẩn bị hiện thành
Kiếp xưa đã định phần đôi ta đó.

Mong muốn của em cho anh vay nợ,
Trong nhất thời em mới gạn lọc ra
Sự gợi cảm từ bên trong vỡ oà,
Em ao ước anh nhìn qua một thoáng,
Em ngắm nghía một bên anh không chán
Giống như nơi để thăm thú kinh hoàng,
Chỗ nào, cám dỗ bởi sự dã man
Con mắt hãi hùng trở thành tiêu điểm
Đối với con dao quả tình kiều diễm…