Ngay như khiêm tốn của thiên thần
Sống trong tâm hồn của nữ nhân,
Em nói với anh lời kỳ hoặc,
Trộn lẫn hương cùng độc chất trần,
Bằng vào bản chất nào trơ trẽn
Đến giúp linh hồn tỏ thiết thân...