Nếu anh thỉnh thoảng gặp nhau
Mắt đừng ham muốn nhìn vào kiểm tra
Làm em sợ hãi lắm đa,
- Thân hình đen sạm mặn mà của anh,
Giọng mơ hồ tiếng thanh thanh,
Vẻ ngoài tốt mã khó đành lãng quên -

Nói cho em biết, cần nên
Nhìn anh mắt đó chẳng duyên tình nào,
Và ai biết được ngày nao
Có ai xoa dịu nỗi sầu trong em!…