Hạnh phúc cũng như chán chường,
Hai dòng sông chảy đêm trường tịch liêu,
Đi đi, những kẻ mơ liều,
Lạc vào dòng nước muôn chiều đắng cay.

- Sao đôi ta cứ như vầy,
Trong cơn đau đớn hay ngày yêu thương,
Đôi ta đâu phải chuồn chuồn?…