Không cần sự thật nơi anh
Thẳng thừng, toan tính của anh trong lòng;
Đê mê nghe tiếng anh nồng
Được chèo chống bởi tự lòng em thôi;

Vì, em nếu thật biết rồi
Gợi tình sâu sắc ở nơi anh nhiều,
Biết ngày nào anh nói điêu,
Em dò theo các từ đều do anh,

Em còn đầy đủ bản năng
Muốn anh thành thật và càng chỉnh chu,
Yêu anh em chẳng khinh từ
Với bao ngờ vực mịt mù trong em,

Biết anh có dấu thiêng liêng,
Rằng anh chỉ có mình em yêu rồi,
Hồn anh trong lúc bồi hồi
Chông chênh để đến bên đời của em;

Em không muốn, hỡi người quen,
Hãy nâng niu giữ hồn nhiên thanh nhàn,
Cũng không định vị không gian
Khác niềm mong muốn em mang trong đời!