Sống, là vẫn còn biết khát khao;
Can trường cho hy vọng dạt dào;
Dẫu khi tử thần đem đau đớn,
Cơ thể chúng mình vẫn chiêm bao.

- Tuổi thơ buồn, vì bởi quấy rầy
Hoang mang ngột ngạt theo tháng ngày,
Rất muốn áp vào mặt anh lắm
Đối diện tình yêu khó thế này.

Người mơ theo đuổi trong không gian
Nước hoa nào cho mùa hạ xanh
Khoái cảm chưa hề trong không khí.
Khát khao và lo lắng song hành

Tìm câu thần chú để thư nhàn.
- Em, đợi nhan sắc em phai tàn...