Em mong một sự đổi thay
Ở nơi anh khiến em hay hãi hùng;
Làm em sướng khổ song trùng
Xin đừng đến với em cùng tim anh,

Quý yêu không chỉ hồn anh,
Nhưng sao em thật dễ dàng tìm quên...
Than ôi! khao khát cố kiềm
Bởi anh nét đẹp trên miền thịt da!

Cho em tìm thấy thăng hoa
Nếu như vẻ mặt anh xa xẩm nhiều;
Vô hồn hay chẳng mục tiêu
Lấy ai sẽ dạy em điều vô biên;

Nhưng em thấy anh liếc nhìn
Giống như tai hoạ rập rình khôn nguôi.
Là anh với răng cùng môi
Làm cho số phận em rồi hoang mang...