Chết vì tình yêu? Có tin điều đó,
Phần nhiều đây là câu chuyện chết người!

- Thế mà em vẫn hằng có đấy thôi
Vẻ duyên dáng, xa xa, qua đường nét.
Nỗi đau anh khiến em say như chết,
Để tin rằng em sẽ chết thật đi,
Có lẽ, ô khát khao quá như gì!
Chỉ thầm kín mới giúp em sống sót...