Tâm hồn hiếm được khát khao,
Ấm êm số phận đã trao an bài,
Yếu mềm nên thích xuôi tay,
Những ngày bình đẳng, phân ngay rõ ràng,
Tương lai bình lặng không màng.

“Anh nên thương xót cho nàng hiến dâng!”