Làm gì anh muốn giờ đây.
Đi đi, bỏ hết, đừng quay trở về!
—Tim em, chìm xuống não nề,
Giả vờ đáp ứng vỗ về nơi anh;
Tuy rằng, biết rõ, ý anh!
Mà anh chẳng có sự vâng lời nào...

— Những ngày đen tối phủ bao,
Cho em nghĩ đến tình sâu nồng nàn
Để rồi khơi dậy bản năng.
Nhưng không hề thấy ra rằng thành công
Chống đoàn binh lính kiêu hùng
Ai, bao trọn trái tim cùng mộng mơ,
Chẳng màng, thương xót, trơ vơ,
Mọi điều đã buộc em giờ yêu anh...