Không hối tiếc, tin em, đừng kinh sợ,
Em chết đây. Em chết bởi giá băng.
Em không còn hơi ấm của anh chăng.
Chẳng ai chiến đấu mà không ngừng nghỉ;
Anh lười biếng em chống bằng tâm trí
Vỡ oà ra. Người chiến thắng là anh.
Em nghe như lìa xa trái tim mình
Hình ảnh bao la và cô đọng lại
Con người lữ thứ của anh, ngồi đấy,
Và điều này cho em thấy ngạc nhiên...
Thứ lỗi cho giọng em hết tự nhiên,
Em vẫn đang chuyện trò cùng anh đó.

Nhưng em biết rằng em đang chết dở.