Cuối cùng anh cũng để yên
Bởi anh thái quá; nên liền xum xoe
Em phừng phừng; amh im re
Và anh đáp lại yên bề cho em.

- Chẳng còn câu hỏi nào thêm,
Nhiều hơn để mất, nhiều thêm để giành,
Không màng, không có chối quanh;
Em, trong bóng tối nơi dành nghỉ ngơi,

Dửng dưng như mọi thứ thôi…