Ngọt ngào yêu đến rã rời,
Khi, đem sức mạnh cuốn đời trong nhau,
Cho yêu thương lại từ đầu
Dường như mới thấy dạt dào phục nguyên.

Khi đôi ta nghĩ về duyên
Thì cơn bão tố cuồng điên kéo về,
Giờ đây, bất chấp mùa hè,
Mặc tình cái nóng, lập loè chói chang,

Mặc tình âm nhạc, rền vang
Ngay tâm hấp dẫn từ nhan sắc này,
Đôi ta vùi lấp khoan thai,
Giữa bầu nhiệt huyết và oai dũng này,

- Cây tùng đen sáng sủa thay
Niềm khao khát chốn tuyền đài khôn ngoan…