Mang cơn đau trong yêu thương cùng cực
Thực thể đó là chỉ có bấy nhiêu;
Ngấm ngầm phá huỷ, - để chúng ta yêu
Cay đắng hơn là chúng ta căm ghét!

Muốn thích nghi với hồn anh dị biệt
Con người tinh tế và mạnh mẽ này.
Ai trông giống nhau? Ngay khi giải bày
Cùng chung với một kho tàng của máu!

Vì sao quá mệt mà còn đau đáu?
Liên kết gì chúng ta đang cầu xin,
Nếu có câu thần chú của thân hình,
Còn ngọn lửa kia vô phương chiến bại?...