Khi em trong giấc ngủ vùi,
Là rơi xuống vực tối thui ngỡ ngàng,
Thấy yên bình trong lễ tang
Em vào cõi chết, và anh chết cùng.

Nhưng than ôi! Thật lạ lùng,
Anh đầy nhựa sống, vô cùng đẹp tươi,
Như phá đi mộ phần rồi
Anh thì sống lại em thôi ngủ vùi!

Toàn thân em tổn thương rồi,
Và, lông mày rũ rạc rời của em,
Em suy theo mắt anh nhìn
Bắt đầu nghĩ lại trong niềm vẩn vơ...

- Dưới tầng ngục thất, chẳng ngờ,
Tù nhân tội nghiệp chực chờ lắng nghe,
Dưới trời thần tử phủ che,
Một tin đồn thất thiệt nghe làm gì...