O quae beatam, Diva, tenes
Syprum et Memphin...
Horatius
_________________

Người đẹp còn rất trẻ
Nhưng không phải người của thế kỉ ta
Ta khó ở hai người – mà kẻ thứ ba
Không bao giờ để cho ta như thế.
Anh kéo ghế cho nàng
Còn em chia hoa không hề tiếc…
Ta đang làm gì… tự mình, ta không biết
Nhưng mỗi phút giây càng thấy sợ vô cùng.
Như những kẻ bước ra từ nơi tù ngục
Ta chỉ biết về nhau đôi chút qua loa
Thật khủng khiếp. Ta ở trong vòng địa ngục
Mà có thể rằng, đó không phải là ta.