Và cậu bé thổi kèn vô-lưn-ca
Và cô bé kết vòng hoa lên tóc
Và hai lối mòn trong rừng giao gặp
Và ngọn lửa xa trên cánh đồng xa.

Em nhớ lại và em nhìn thấy hết
Tình đắm say trong tim vẫn giữ gìn.
Chỉ một điều không bao giờ em biết
Và không thể nào có thể nhớ thêm.

Em không cần khôn ngoan hay sức mạnh
Chỉ ước ao có bếp lửa ngồi bên!
Em lạnh lắm… Dù có hay không cánh
Thần Tình yêu cũng chẳng đến thăm em.