А я иду, где ничего не надо

А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник — только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная ступень.


1964

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ta bước đi, tất cả đã không cần
Khi người bạn đường – chỉ là chiếc bóng
Và ngọn gió từ khu vườn hoang vắng
Và bậc thang mộ chí ở dưới chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Ta bước đi, nơi chẳng cần chi nữa,
Bạn đường thân yêu – chỉ còn lại bóng mình,
Và gió thoảng trong khu vườn hoang vắng,
Nghĩa địa trải dưới chân - từng bậc đá lặng thinh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta phiêu lãng nơi không cần chi nữa,
Bạn đường còn riêng một bóng mình thôi,
Từ phía vườn hoang gió thoảng ngậm ngùi,
Và dưới chân bậc mộ phần tăm tối.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời