Bị phản thùng, bán mua, trộm cắp làm tứ tán,
Đôi cánh đen chết chóc thoáng hiện rồi,
Bị nỗi buồn tham lam gặm nhấm đến tả tơi,
Nhưng tại sao đời ta vẫn sáng ngời?

Rừng ngoại ô lộng lẫy chưa từng thấy
Đẫm mùi hương anh đào dưới mặt trời,
Và đêm đến một vòm sao tháng bảy
Thêm nhiều sao nữa tận cao vời, –

Và điều thần kỳ đã tới đây, gần thế,
Gần những ngôi nhà cũ bẩn, đổ nửa vời…
Là điều gì còn chưa ai được biết,
Nhưng chúng ta mong mỏi đã lâu rồi.

tửu tận tình do tại