Ngày chiến thắng dìu dịu sương mai
Bình minh lên ánh hồng rực đỏ
Bên ngôi mộ không tên, người quả phụ
Bàn tay xuân muộn màng đặt nhẹ lên vai
Nàng quỳ gối, chẳng vội vàng đứng dậy
Tay vuốt ve những ngọn cỏ mềm
Đặt con bướm từ vai lên mặt đất
Bông bồ công anh nở những đoá đầu tiên


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)