Anh nói đúng – lại hiệu thuốc, đèn lồng
Vẫn sông Nhê-va, im lặng, đá hoa cương
Như tượng đài của buổi đầu thế kỷ
Ở chốn này con người ấy đứng yên.

Khi anh từ giã ngôi nhà Puskin
Phút chia ly giơ vẫy bàn tay mình
Và tiếp nhận vẻ rã rời chết chóc
Như nhận về vẻ tĩnh lặng bị oan.