Tôi sống như con chim cúc cu trên chiếc đồng hồ
Không ghen tị những con chim trong rừng núi
Người ta lên dây và tôi hót cúc cu
Có biết không, cái phận đời như thế
Chỉ đối với quân thù là tôi có thể
Mong chúng sống như thế mà thôi