Sao anh có thể nhìn xuống sông
Sao anh dám bước lên cầu mở?..
Em mang tiếng hay buồn, không vô cớ
Từ cái ngày em gặp gỡ với anh.
Những đôi cánh của những thiên thần đen
Phiên xét xử sắp tới đây lần cuối
Và đống lửa cây mâm xôi đang cháy
Có vẻ như trong tuyết nở hoa hồng.