Ai biết được thế nào là vinh quang?
Bằng giá nào ông có được quyền năng
Sáng suốt, tinh ranh phán về mọi sự
Lúc đùa cợt, khi đăm chiêu, tư lự
Lúc lặng im, bí ẩn khôn cùng
Gọi đúng tên sự vật chẳng ngại ngùng.


Nguồn: Thơ trữ tình A. Akhmatova (Tạ Phương tuyển dịch).
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)