Nhà thơ không phải người, mà linh hồn
Dù đó là nhà thơ Homer mù mắt
Hay dù điếc đặc như Beethoven
Nhưng am hiểu, nghe ra và thấy hết.