Đừng động vào thời gian và không gian
Còn em nhìn xuyên qua đêm trắng:
Hoa thủy tiên trong lọ hoa trên bàn
Và xì-gà toả khói màu xanh thắm.

Và gương trong như mặt nước
Anh bây giờ có thể soi mình
Đừng động vào thời gian và không gian…
Nhưng mà anh không thể giúp em được.