Ở nơi này những cô gái xinh nhất ganh nhau
Lấy danh giá làm vợ những tên đao phủ
Ở nơi này tra tấn những người công chính mỗi đêm thâu
Và bỏ đói những ai kiên cường không khuất phục