Sống – theo ý muốn, tự do
Chết – cùng quê hương, xứ sở
Cánh đồng Volkovo
Một màu vàng rơm rạ.