Những tiếng chưa nói lên
Em sẽ không còn nhắc đến
Nhưng cái lần không gặp trong kỷ niệm
Em sẽ gieo nụ tầm xuân.
_________

Ánh lên ở đằng kia
Sự diệu kỳ của lần ta gặp gỡ
Em đã không còn muốn quay về
Quay về đâu từ đấy cả.

Hạnh phúc của em cay đắng vô cùng
Hạnh phúc thay vì bổn phận
Em đã nói với kẻ không cần
Em đã nói cùng lâu lắm.

Mặc cho những đam mê vụt tắt
Đòi hỏi câu trả lời
Còn ta, anh yêu, chỉ cần tâm hồn thôi
Ở nơi cùng trời cuối đất