Mùa thứ năm trong năm
Hãy ca tụng thật nhiều.
Thở chút tự do cuối
Vì đó là tình yêu.

Trời vời cao bát ngát
Hình vạn vật nhẹ không
Thể xác thôi kỷ niệm
Tròn năm buồn bâng khuâng.