Cardan Solaire trên nhà Mesinkov
Con tàu đi qua ngọn sóng dâng cao
Trên đời này có điều gì quen thuộc
Hơn ánh lửa máy tàu và ngọn sóng lao xao!
Như nước kiềm, con đường tối mịt
Bầy chim non lên dây điện đậu vào.
Trong những lần dạo chơi từng quen thuộc
Vị mặn mòi thì cũng chẳng sao.