Tôi uống cho ngôi nhà đổ nát
Cho cuộc đời độc ác của tôi
Cho sự cô đơn của hai người
Và cho anh tôi chúc, -
Vì gian dối của bờ môi
Vì vẻ lạnh lùng đôi mắt
Vì cuộc đời nghiệt ngã và ác độc
Vì không cứu rỗi Đức Chúa Trời.