Không hẳn em ở lại cùng anh,
Không hẳn anh theo em mãi mãi,
Nhưng chuyện chia xa đã không xảy ra,
Ơi thiên thần của em hỡi!
Và không thấy thở dài buồn thiu,
Không có chuyện mè nheo trách móc,
Em đâm lo cơn hãi tối đen
Ánh mắt anh nhìn trong veo, bình thản.