Em sinh ra không sớm và chẳng muộn
Thời gian đã được đặt ra
Chỉ con tim được sống như ý muốn
Thì Thượng Đế đã không cho.

Bởi thế mà tối trong phòng
Bởi thế mà bè bạn
Như những con chim u buồn
Hát về tình không trọn vẹn.