Em hình dung ra lao động của anh
Những công việc rất chi là đáng trọng:
Những cây gia mùa thu luôn vàng óng
Và màu xanh do màu nước tạo thành.

Anh hãy nghĩ ra giấc mơ thật mỏng
Sẽ mang em vào sâu rộng vườn anh
Nơi chỗ rẽ ngang với nỗi kinh hoàng
Dấu vết anh em tìm trong mê mẩn.

Em có vào dưới bầu trời biến dạng
Thành trời cao theo dấu vết tay anh
Để cho nguội đi cơn sốt của mình.

Ở nơi đó sẽ muôn đời hạnh phúc
Em khép vào bờ mi nóng của em
Và lại nhận về món quà nước mắt.