Chỉ còn lại một mình tôi
Đếm những ngày trống vắng
Ơi những người mà tôi coi là bạn
Ơi những con thiên nga của tôi ơi!

Bằng bài ca tôi không gọi các người
Tôi không tin vào nước mắt
Nhưng buổi chiều, giờ buồn bã nhất
Trong lời nguyện cầu tôi nhớ đến thôi.

Gặp mũi tên cái chết
Ngã xuống một người trong số các anh
Một người khác như con quạ màu đen
Sẽ yêu tôi tha thiết.

Nhưng chỉ một lần trong năm
Khi những tảng băng tan hết
Và khi đó trong khu vườn
Tôi đứng bên dòng nước sạch.

Và tôi nghe tiếng vỗ đôi cánh rộng
Trên mặt nước màu xanh
Thì tôi biết được rằng
Ai là người nắp quan tài mở sẵn.