Bằng một giá đắt và bất thình lình
Em biết rằng anh vẫn chờ, vẫn nhớ
Mà có thể anh sẽ tìm ra chỗ
Cho em – một ngôi mộ vô danh.