“На стеклах нарастает лед”

На стеклах нарастает лед,
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь;
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Кто прячется в саду?


1945, Фонтанный Дом

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Băng giá đang phủ mờ trên mặt kính
Tiếng đồng hồ chậm rãi: “Chớ nhát gan!”
Có vẻ như ai đấy đang đến gần
Tôi sợ hãi như người đang chết điếng.

Như thần tượng, tôi cầu xin cánh cửa
“Hãy đừng cho điều tai hoạ vào đây!”
Ai tru tréo sau tường, như thú dữ
Ai đang giấu mình sau những lùm cây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Băng vẽ hoa trên cửa kính
Đồng hồ nhắc: “Đừng nhát gan!”
Ai đó đang tìm tôi đấy,
Tôi thì chết đứng bàng hoàng.

Tôi thầm lạy van cánh cửa:
“Xin đừng cho hoạ vào nhà!”
Con gì gầm như thú hoang,
Ẩn mình trong vườn thế nhỉ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời