Nơi xa xôi miền rừng núi
Bên những dòng sông xanh
Có người tiều phu đốn củi
Sống với những đứa con mình.

Đứa con út vô cùng nhỏ bé
Như mẹ hát ru con
Hãy ngủ ngoan, con trai của mẹ
Mẹ kém cỏi vô cùng.

Tin về cha hiếm khi bay đến
Với hai mẹ con ta
Và cây thập ác màu trắng
Người ta dành sẵn cho cha.

Từng khổ đau, sẽ còn đau khổ nữa
Mẹ cháy lên đến cùng
Lạy Ngài Êgori thần thánh
Sẽ bảo vệ cha con.