Anh nói rằng địch thủ của em không có
Đối với anh em như một thiên thần
Còn ánh sáng của mặt trời mùa đông
Và bài ca của quê hương dân dã.

Sẽ không buồn khi em chết đâu mà
Không kêu lên điên cuồng: “Hồi sinh lại!”
Nhưng bỗng nhiên hiểu ra không sống nổi
Xác thiếu mặt trời, hồn thiếu bài ca.
...Thì biết làm sao bây giờ?