Em biết rằng anh là phần thưởng của em
Cho những năm tranh giành và đau đớn
Vì trong những vui sướng trần gian
Chưa bao giờ em chìm đắm
Vì một điều em chưa từng nói
Với tình nhân rằng: “Em yêu anh!”
Vì cho tất cả em đều tha lỗi
Nên với em, anh sẽ là Thiên thần.