Anh không hứa với em bằng cuộc đời hay Đức Chúa
Cũng không bằng điều linh cảm của em.
Thì tại sao trước ngưỡng cửa trong đêm
Có vẻ như với niềm hạnh phúc anh lần lữa?

Em không kêu lên: “Hãy là người duy nhất
Hãy sống với em cho đến khi già!”
Mà em chỉ bằng giọng của thiên nga
Đang nói cùng mặt trăng không chân thật.