“Оставь, и я была как все”

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi đã từng như tất cả, để tôi yên
Đã từng hư đốn hơn tất cả
Tôi đã từng đắm mình trong sương lạ
Trong lúa mạch lạ giấu mình
Và trong hoa cỏ lạ ngủ quên.


*Trích từ 150 bài thơ A. Akhmatova
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Để tôi yên, tôi cũng như tất cả,
Nhưng có điều là hư hỏng hơn thôi.
Tôi đã từng tắm đẫm trong sương lạ,
Từng trốn kỹ trong lúa mạch đồng xa,
Trong cỏ của người ta cũng ngủ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời