Sự im lặng của tôi được tưới
bằng lời bạn rơi mưa
tôi ra đi
về một miền đất khác
của bản thể mình

Đằng sau tôi
thời gian khép lại
tựa như Hồng Hải

Cắm sâu
vào bước chân mình
tôi đi
để lại đằng sau tôi
tất cả các con đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)