Hãy tắt ngọn nến
Thắp sáng bông hoa
Không một tiếng gọi
Ban ngày mở ra
Mang trong miệng nó
Những ngôi sao này
Chỉ con sáo hót
Khép trong bàn tay
Bóng tối
Bước lên giàn thiêu
Tiêu tan
Hoá thành ánh sáng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)