Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2015 18:11

Lá đã thuyền cánh hoa cũng thuyền
Bao nhiêu lúng liếng cái hồ sen
Chớm thu chừng dịu cơn may thoảng
Ngần ấy năm giời để có em

Hai đứa hai nẻo đời bất hạnh
Đò nát riêng luồng đụng nhau chi
Ốc không mang nổi mình thân ốc
Mang cọc cho rêu được ích gì

Thăm thẳm cõi lòng cơn bão khô
Nước trong thấu đáy gợn sen hồi
Từ độ dứt xuân tràn lửa hạ
Ngấn trăng quan họ lạnh se mơ


Nguồn: Anh Vũ, Đôi mươi quan họ (thơ), NXB Văn học, 1994